"דו. רה. מי. פסנתרים", מרכז הפסנתרים המקצועי בארץ

 כתובתינו:

בן סירא 12 , ירושלים   

טלפון: 02-6242625

 נייד: 052-2285480   

  דואר אלקטרוני : ovadmd@zahav.net.il

:Addres          
Ben Sira 12 , Jerusalem          
Phone: 02-6242625          
Mobile: 052-2285480          
Email : ovadmd@zahav.net.il