חדר תצוגה "דו.רה.מי.פסנתרים" יבוא יד שנייה YAMAHA ,APOLO ,DIAPASON